diagnoza i leczenie pnn

Diagnoza i leczenie PNN

Diagnoza i leczenie PNN

Przedstawia się również, że osoby z przewlekłą chorobą nerek bądź jej podejrzeniem powinny również zostać skierowane na konsultację do ,,nefrologa”, a wszyscy chorzy ze zdecydowanym zmniejszeniem przesączania kłębuszkowego powinni również pozostawać pod tak zwaną stałą kontrolą nefrologiczną. W związku z czym owe leczenie przewlekłej choroby nerek polega więc na leczeniu przyczyny, a więc choroby, która jednocześnie doprowadziła do uszkodzenia owych nerek, jak i na działaniach, których celem jest całościowe hamowanie dalszego nasilania się przedstawionego  uszkodzenia. Analizując naszych pupili należy również wskazać, że nie mniej ważne jest również postępowanie, którego celem jest swoiste zatrzymanie bądź zwolnienie dalszego postępującego ,,uszkodzenia nerek”.

Skutkuje to tym, że jest ono o wiele bardziej skuteczne, a co za tym idzie im wcześniej przewlekła choroba nerek zostanie wykryta to niezależnie od jej przyczyny. Postępowanie to zatem polega na: leczeniu nadciśnienia, jak i również stosowaniu leków, które jednocześnie zmniejszają białkomocz oraz „ochraniają” nerki, a więc zwalczaniu czynników ryzyka miażdżycy, czy otyłość oraz hipercholesterolemia oraz palenie tytoniu jest tu również mowa o unikaniu leków uszkadzających aspekt nerek.

Jest tu również mowa o stosowaniu odpowiedniej diety, jednak w zależności od owego stadium przewlekłej choroby nerek, bądź usuwaniu poszczególnych przeszkód w odpływie moczu z nerek naszych pupili. Ukazuje się również, że leczenie nadciśnienia ma również spore znaczenie dla hamowania kolejnego aspektu uszkodzenia nerek. Pamiętajmy również, że owe ciśnienie tętnicze krwi nie powinno być w żaden sposób wyższe niż 130/80 mm Hg, a u ,,chorych” z dużym białkomoczem bądź z cukrzycą powinno być zdecydowanie niższe niż 125/75 mm Hg.

Skutkuje to tym, ze zwykle konieczne jest swoiste ograniczenie spożycia soli , gdyż zawarty jest w niej sód, który ma spory wpływ na swoisty wzrost ciśnienia krwi u poszczególnych osób z chorobą nerek. W związku z czym leków stosowanych do swoistego obniżenia ciśnienia krwi najbardziej korzystne będą środki należące do tak zwanych inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora angiotensynowego.